етномузикологија

Марија Думнић Вилотијевић: Звуци носталгије – историја староградске музике у Србији

На Институту за европске студије, 30. јануара 2020. године, организован је разговор поводом објављене књиге „Звуци носталгије: историја староградске музике...

Више са интернета