милан босика

Адвокат Милан Босика – Савет родитељима како да заштите дете од обавезне вакцинације

ЗАХТЕВ ЗА ИЗЈАШЊЕЊЕ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА – ПОСТАВЉЕНОГ ЛЕКАРА МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА МИ, ДОЛЕ ПОТПИСАНИ РОДИТЕЉИ и ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ НАШЕГ МАЛ. ДЕТЕТА...

Више са интернета