Kако до корона минималца

(Фото: Depositphotos, circotasu)

Влада Србије донела је уредбу о погодностима и директним давањима субјектима у приватном сектору у циљу ублажања економских последица изазваних болешћу ЦОВИД-19.

Право на уплату бесповратних новчаних средстава из буџета у укупном износу од три минималне нето зараде ( три пута 30.000 динара) имају предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник, и микро, мала и средња предузећа.

Ово право могу да остваре у мају, јуну и јулу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период март 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године.
Број запослених код предузетника, предузетника паушалца, предузетника пољопривредника и предузетника другог лица увећава се за 1 (један), осим у случају када предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник или предузетник друго лице имају истовремено и статус запосленог или корисника пензије.

Број запослених из увећава се и за број запослених са непуним радним временом и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време, а што се утврђује на основу података из Обрасца ППП-ПД за одговарајући обрачунски период.

Број запослених умањује се за број запослених за које исплата зараде, односно накнаде зараде, за обрачунски период у целости пада на терет других исплатилаца, а које исплате имају ознаку врсте прихода (ОВП) од 204 до 211 у Правилнику о пореској пријави за порез по одбитку.

ДВА УСЛОВА, БРОЈ ОТПУШТЕНИХ И ДАН ЗАМРЗАВАЊА ФИРМЕ

Kомпаније могу да користе директна давања под условом да почев од 15. марта 2020. године па до дана ступања на снагу ове уредбе нису смањивали број запослених за више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године па до дана ступања на снагу ове уредбе.
Други услов је да су предузетници, предузетници пољопривредници и предузетници паушалци регистровали привремени престанак обављања делатности најраније на дан 15. марта 2020. године.

ИСПЛАТА СЕ ВРШИ НА НАМЕНСKИ РАЧУН

Исплата директних давања врши се са посебног наменског рачуна отвореног за ту намену код Министарства финансија – Управе за трезор, на основу достављених података у електронском облику од Министарства финансија – Пореске управе.

Ради исплате директних давања привредном субјекту отвара се посебан наменски рачун – исплата директних давања – ЦОВИД-19 код банке која у моменту ступања на снагу ове уредбе води текући рачун тог привредног субјекта.

Привредни субјекти који у моменту ступања на снагу ове уредбе имају отворене текуће рачуне код више банака дужни су да најкасније 25. априла 2020. године, путем електронских сервиса Пореске управе, доставе податак о називу банке код које ће бити отворен посебан рачун из тог става.

Пореска управа, преко Управе за трезор, доставља Народној банци Србије податке у електронском облику, на основу којих банка отвара посебан рачун. Банка је дужна да отвори тај рачун у року који утврди Народна банка Србије при достављању ових података, а који не може бити дужи од седам дана од дана када су банци достављени ти подаци, а најкасније до 30. априла 2020. године.

Средствима на посебном рачуну располажу лица чији су потписи депоновани ради располагања средствима с текућег рачуна из тог става, односно лица која на основу другог документа имају овлашћење за располагање средствима на том текућем рачуну.

Средства на посебном рачуну изузета су од принудне наплате у смислу прописа којима се уређује принудна наплата, осим по налогу Пореске управе за извршење принудне наплате ради измирења новчаних обавеза привредног субјекта у случају губитка права на коришћење фискалних погодности и директних давања.Нова економија

Постави одговор

молимо унесите свој коментар!
овде унесите своје име

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.