Кришна

Пошто није успио да обезбеди православог свештеника, Ноле се на Божић помолио Кришни.

Пошто није успио да обезбеди православог свештеника, Ноле се на Божић помолио Кришни... (okренути дланови према небу - карактеристични положај...

Више са интернета