цивилни објекти

Смернице за примену МХП, Министарство одбране Украјине, § 2.2.4

„У изузетним околностима... командант може постављати задатке за уништавање објеката неопходних за опстанак цивилног становништва“ Гледајући растући темпо напада на...

Више са интернета