приватизација

Све јав­не фир­ме ће би­ти пре­тво­ре­не у ак­ци­о­нар­ска дру­штва или дру­штва са огра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу

Све јав­не фир­ме ће до 2025. би­ти пре­тво­ре­не у ак­ци­о­нар­ска дру­штва или дру­штва са огра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу, пред­ви­ђа На­црт за­ко­на о...

Бета: „Јарослав Черни“ прихватио понуду Миленијум тима за заједничко учешће у приватизацији института

Компанија Миленијум тим (Милленниум Теам) понудила је директорима Института за водопривреду „Јарослав Черни“ заједничко учешће у приватизацији, што су они...

Више са интернета