Финансијер СНС-а и дилер оружја оштетио Заставу за 3,5 милиона €

0
Застава оружје

Послови повезани с трговцем оружјем Слободаном Тешићем поново су под лупом јавности, овог пута због извештаја Државне ревизрске агенције и потенцијалне штете по Застава оружје од готово 3,5 милиона евра.
Фирме преко којих је Застава оружје протекле године извозила производе на страна тржишта, нису доставиле сву документацију којом би потврдиле колико су приходовале на име продаје, чиме је потенцијално оштећена ова наменска индустрија, произилази из извештаја Државне ревизорске институције.

Слободан Тешић је извозио оружје у Јерменију преко пореског раја Маршалских Острва. “Застави оружје је, према речима министра трговине Расима Љајића, издата једна дозвола 2019. за извоз оружја у Јерменију, док су Тешићева предузећа Вектура транс и Партизан тек добили преосталих 18 дозвола за извоз оружја вредан скоро 33 милиона евра”.

Мрежа за истраживање криминала и корупције (КРИК) објавила је да је Тешић 2013. године, након ступања Српске напредне странке на власт, склоњен са црне листе УН, а тадашњи министар спољних послова Иван Мркић му је доделио дипломатски пасош.
КРИК је писао и о томе да је његовој фирми Партизан Тек 2015. године изнајмљена државна вила у Дипломатској колонији на Дедињу, што је открио Савет за борбу против корупције.

Постоји дуга листа сумњивих послова који се доводе у везу с овим човеком и снабдевањем оружјем Ирака, Либерије и терористичких режима – наводи Викиликс и додаје да је 2005. године Тешић покушао да уђе у Бугарску, али да је враћен због тога што се тада налазио на УН листи забране путовања.

Према подацима америчког министарства (2019. год), он поседује или директно контролише трговинска предузећа Партизан Тек и Техноглобал Системс , регистроване у Србији и Цхарсо Лимитед и Граwит Лимитед са седиштем на Кипру.

Нове сумње

Нова сазнања говоре да фирме преко којих је Застава оружје протекле године извозила производе на страна тржишта нису доставиле сву документацију којом би потврдиле колико су приходовале на име продаје, чиме је потенцијално оштећена ова наменска индустрија, произилази из извештаја Државне ревизорске институције. Спорни износ је 410,91 милион динара, што је око 3,49 милиона евра.

Ту се опет појављује име Слободана Тешића, пошто је једно од поменутих предузећа у његовом власништву, док је друго било током 2017. године.
Застава оружје је у финансијским извештајима за 2019. годину исказало приходе од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту преко фирми – комисионара Вецтура Транс Београд и “Партизан Тецх”, Београд у износу од 410,9 милиона динара на основу непотпуне документације, утврдили су државни ревизори контролишући пословне књиге овог предузећа.

“Друштво (Застава оружје) је евидентирало приходе од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту, који су остварени продајом преко наведених комисионара, на основу фактура издатих овим комисионарима, без прибављеног обрачуна комисионе продаје са пратећом документацијом у вези са реализацијом посла”, објавила је Државна ревизорска инситуција.

Према извештају ревизора, нису достављени уговори са ино-купцем, извозне дозволе, документација у вези са наплатом, као и документација о насталим трошковима у вези са комисионим послом: превоз, царина, осигурање, провизије… итд, као и докази о исплати насталих трошкова.

Према званичним подацима АПР, Вецтура Транс је у власништву Милана Суботића, док је стопроцентни власник фирме Партизан Тецх – финансијер СНС Слободан Тешић, који се доводи у везу са бројним аферама од Јемена преко Сирије до Јерменије.
Међутим, према јавно доступним подацима АПР, Тешић је био једно време уписан и као званичан власник Вецтура транса. Наиме, као оснивач Вецтура Транса је, 7. фебруара 2017, уписан Милан Суботић, да би 1. марта исте године пуно власништво било пребачено на – Слободана Тешића. Потом, од 25. децембра исте године, власништво се, опет, враћа на првобитног оснивача – Милана Суботића.

Штета по “Застава оружје”

Указује се и на могућност да је предузеће Застава оружје оштећено за део добити.

“Ако Застава оружје на основу непотпуне документације исказује приходе по основу продаје производа преко извозника, постоји ризик да компанији нису пренете све користи од обављеног комисионог посла реализованог по повољнијим условима од услова предвиђених уговором”, упозорила је Државна ревизорска институција.

Застава оружје је у својим пословним књигама исказала у вредности од 2,35 милијарди динара, утврдила је ДРИ. “Приходи од продаје производа на иностраном тржишту у највећем делу су остварени продајом преко комисионара у износу од 1,5 милијарди динара”, указује ДРИ.

То су, практично, фирме – извозници, са којима Застава оружје закључује уговоре. Те фирме, такозвани комисионари потом у своје име, а за рачун Застава оружја продају оружје на страном тржишту, за шта имају дозволу Министарства трговине.

И ГИМ међу комисионарима

Застава оружје је своју робу извозила преко девет фирми. Извоз током 2019. године био је вредан 1,5 милијарди динара. Међу извозницима је и ГИМ, који је везан за аферу Крушик.
“Свим комисионарима Застава оружје је испостављало фактуре и отпремнице за испоручене производе. Фактуре садрже називе комисионе робе са количинама и уговорене цене из комисионих уговора, назначену вредност у доларима или еврима, број закљученог комисионог уговора, као и назнаку да је промет ослобођен обрачуна ПДВ”, наводи се у извештају.

Како се додаје, у поступку ревизије утврђено је да комисионари након извршене продаје комисионе робе нису достављали Застава оружју документ о обрачуну комисионе продаје са пратећом документацијом у вези са извршеном продајом, што су морали по закону.

“Комисионари су као доказ о извршеној продаји комисионе робе, достављали јединствену царинску исправу (ЈЦИ), изузев комисионара Партизан Тецх који је доставио јединствену царинску исправу (ЈЦИ) и фактуру према ино-купцу”, наводе ревизори.

Након захтева Застава оружја за доставу потпуне документације, комисионари (извозници): Беатрониц супплy д.о.о, Београд, Цонфидеx д.о.о, Београд, Аранекс д.о.о, Београд, ГИМ д.о.о. Београд, Југоимпорт СДПР Београд, Вип Глобал Логистицс д.о.о., Београд и Ромаx траде д.о.о, Нови Сад су доставили потпуну документацију о извозу која обухвата: уговоре комисионара са ино-купцем, фактуре комисионара према ино-купцу, извозне дозволе, обрачуне извоза, документацију у вези са наплатом, као и документацију о насталим трошковима у вези са комисионим послом (превоз, царина, осигурање…итд).
Шта су ревизори “ископали”

Прегледом достављене документације ревизори су утврдили да су комисионари: Цонфидеx, Аранекс, ГИМ, Југоимпорт СДПР и Ромаx траде испоручене производе фактурисали ино-купцима по ценама договореним уговором са Застава оружјем. Али, неки су имали додатне трошкове који уговором нису били дозвољени – због ангажовања посредника у иностранству.

“Такође је утврђено да код комисионара Беатрониц супплy и Вип Глобал Логистицс постоји разлика између уговорене продајне вредности испоручених производа Застава оружја фактурисаних од стране комисионара према ино-купцу и уговорене вредности истих производа фактурисаних од стране Заставе према комисионару”, наводе ревизори.

Тако је Беатрониц супплy утврдио разлику између наведених вредности испоручених производа и исказао је у достављеном обрачуну извоза за 2019. годину. “Наведена разлика у укупном износу од 655.430 евра односи се на трошкове настале у вези са реализацијом комисионих послова и обухвата: плаћене манипулативне трошкове (паковање робе, адаптација возила, транспорт робе и оружана пратња) и трошкове по рачунима Голден Триангле Интернатионал трад. цо. л.л.ц. – ино консултанта (агента) за консултантске услуге”, наводи ДРИ. Међутим, према уговору, трошак оваквог консултанта сноси – извозник, а не Застава оружје.

Проблем је што уговором са Застава оружјем “није предвиђена могућност да Беатрониц супплy закључује уговоре са консултантима у иностранству и да се накнаде по тим уговорима надокнађују из постигнуте купопродајне цене”.
И други извозник – Вип Глобал Логистицс, утврдио је разлику приликом продаје производа Застава оружја од 235.195 евра, што се у целости односи на трошкове по рачунима Фелиxон Инвестментс Лимитед – ино-консултанта (агента) за консултантске услуге. Према наводима ДРИ, уговором овог извозника са Застава оружјем предвиђено је да “сви зависни трошкови падају на терет комисионара”, дакле – Вип Глобал Логистицса, наводи Нова.рс.

Нису доставили документа

Вектура транс је са Застава оружјем имала два уговора укупне вредности 1.304.731 евра, односно 153.807.288 у динарској противредности.

Извозник Вецтура Транс ни након захтева Застава оружја није доставио документ о обрачуну комисионе продаје са пратећом документацијом у вези са извршеном продајом – ни “уговоре са ино-купцем, фактуре комисионара према ино-купцу, извозне дозволе, документацију у вези са наплатом, као и документацију о насталим трошковима у вези са комисионим послом: превоз, царина, осигурање …итд), а што је био дужан по члану 780. Закона о облигационим односима”.

Извозник Партизан Тецх такође није, ни након захтева Застава оружја, доставио документ о обрачуну комисионе продаје са пратећом документацијом.

“Партизан Тецх је као доказ о извршеној продаји комисионе робе у укупном износу од 257.107.000 динара, Застава оружју доставио Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) и фактуру комисионара према ино-купцу. Увидом у презентовану документацију утврђено је да су фактурисане цене производа од стране комисионара Партизан Тецх д.о.о., Београд према купцима у иностранству идентичне ценама које су наведене у фактурама које је Друштво испоставило према комисионару, односно ценама у комисионим уговорима између Друштава и комисионара”, указује ДРИ.Нова.рс

Постави одговор

молимо унесите свој коментар!
овде унесите своје име

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.